Bio på Folkan

Max 50 personer i salongen,
först till kvarn...


En del

EN DEL AV MITT HJÄRTA
Film för daglediga

Ons 23 sept kl 14.00
Fre 25 sept kl 14.00
Pris: 100 kr inkl fika i pausen

Mer info:


bERT

BERTS DAGBOK

Sön 27 sept kl 15.00
Pris: 80 kr
Åldersgräns: BT

Mer info:


Tenet

TENET

Sön 27 sept kl 18.00
Ons 30 sept kl 19.00
Pris 100 kr
Åldersgräns: 15 år

Mer info:


Trolls 2

TROLL 2: VÄRLDSTURNÉN
(Sv tal)
Sön 4 okt kl 15.00
Pris: 80 kr

Mer info:


Palm Springs

PALM SPRINGS
Sön 11 okt kl 18.00
Ons 14 okt kl 19.00
Pris: 100 kr
Åldersgräns; 11 år

Mer info:


Bigfoot

FAMILJEN BIGFOOT (Sv tal)
Sön 18 okt kl 15.00
Pris: 80 kr
Åldersgräns: 7 år

Mer info:


Marianne

MIN PAPPA MARIANNE

Film för daglediga

Fre 23 okt kl 14.00
Pris: 100 kr inkl fika i pausen

Mer info:


Andra sidan

ANDRA SIDAN
Sön 25 okt kl 18.00
Ons 28 okt kl 19.00
Pris: 100 kr

Mer info:


nelly Rapp

NELLY RAPP (sv tal)
Sön 1 nov kl 15.00
Pris: 80 kr

Mer info:


Black Widow

BLACK WIDOW
Sön 1 nov kl 18.00
Ons 4 nov kl 19.00

Mer info:


Catwalk

CATWALK
Film för daglediga

Fre 13 NOV kl 14.00
Pris: 100 kr inkl fika i pausen

Mer info:


Emma

EMMA
Film för daglediga

Fre 11 dec kl 14.00
Pris: 100 kr inkl fika i pausen

Mer info:

 .


 

Folkets Hus och Park Hofors är medlemsorganisation i studieförbundet ABF Hofors, detta betyder att vi samverkar och arbetar tillsammans med aktiviteter och olika arrangemang som görs inom vår verksamhet. Folkets Hus och Park Hofors rapporterar all verksamhet till ABF Hofors.

Information om personuppgiftsbehandling


Hofors Folkets Hus behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.
När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Hofors Folkets Hus & Park är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan alltid komma i kontakt med Hofors Folkets Hus genom att kontakta oss på info@folkteshushofors.se Att vara kund (avser även medlemskap vi har, medverka på ett eller annat sätt i vår verksamhet) hos Hofors Folkets Hus är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Hofors Folkets Hus behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara kund.

Som kund kommer dina person-kunduppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer,
e-postadress och IP-nummer.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med kundregistrering hos Hofors Folkets Hus sker på laglig grund via samtycke, intresseavvägning, avtal, bokningsbekräftelser mm.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet
och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god kundvård, att sköta kundadministrationen, skicka ut nyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt person-organisationsnummer registreras eftersom det är viktigt att Hofors Folkets Hus ska kunna säkerställa kundernas identitet. Dina kund-personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Hofors Folkets Hus IT-system. Dina person-kunduppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Hofors Folkets Hus samarbetar med för nödvändig behandling för Hofors Folkets Hus räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Postnord för utskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet
och sekretess.

Lagringstiden

Hofors Folkets Hus behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Senast ett år efter det att din senaste kontakt med Hofors Folkets Hus raderas dina personuppgifter. Hofors Folkets Hus kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@folkteshushofors.se.
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Hofors Folkets Hus kund/bokning/medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@folkteshushofors.se och begära att vi stoppar utskicken.

Kalender

oktober
november

 


tic


till
Tillgänglighetsinformation Klicka
på bilden.


Vill du bli andelsägare, ta chansen och bli det. Kostnaden är bara 50 kr/andel.

Kontakta oss tel: 0290-76 50 50 eller info@folketshushofors.se